Home

2008. évi xlvi. törvény

Magyar joganyagok - 2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről f) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető, biztonságos és megfelelő minőségű takarmány felhasználása révén a takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságána 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvényt alkotja 1 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvényt alkotja: Egészen a közelmúltig a világ. 2008. évi XLVI. törvény, Sertéstartás, állat/sertés jelölé 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő.

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamato 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáró 1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki: (A törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével

Az állattartásra vonatkozó szabályozás alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) alapvető rendelkezései között, a 6. §-ban találhatók. Állatot tartani csak az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. A 2012. október 1-jén hatályba lépett új 6. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtási rendeleteként megjelent 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól (Magyar Közlöny 2012/51.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása 2020. évi LIII. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról 3396 2020. évi LIV. törvény A Magyar Export-Import Bank. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységrõl* Az Országgyûlés annak érdekében, hogy - kövesse a globális, informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat, - modernizálja az adatbázis szemléleten alapuló egységes ingatlan-nyilvántartás átfogó szabályozását

Még egy hónapig bevallható az élelmiszerlánc-felügyeleti

2008. évi XLVI. törvény by Huller Dániel • 2010-09-09. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről innen . Post navigation. (1) Állatot tartani csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. Az állati eredetű élelmiszer előállítá A zárlati károsító - a 2008. évi XLVI. törvény meghatározása szerint - potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő vagy előfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és mértékének szabályait a 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a és a 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet tartalmazza, hogy kinek és mennyit kell fizetnie. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezettek kör

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében (Magyar Közlöny 2012/36.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2005. évi XLIX. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról 148/2003. (IX. 22.) Korm • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2. § (3) bekezdése, 17. § (7) bekezdés, 30. § (1) bekezdés e. A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről 3762: 2019. évi XLIV. törvény: Az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről 3786: 3799: 2019. évi XLVI. törvény: A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött. Hatály: 2016.IV.19. - 2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről1 Az Országgyűlés a magyar állampolgárok konzuli védelmére vonatkozó rendelkezé

MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 27., hétfő Tarmzék 2015. évi XLVI. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 542 felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény] 10. §-ának (3) bekezdése speciális szabályként az élelmiszerek vonatkozásában rögzíti, hogy az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vag

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 288/2010. (XII. 21. © Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség - Minden jog fenntartva! Rendeletek / Támogatások. Állattenyésztési rendeletek; Jelölés/nyilvántartás rendelete 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérő Az állattartás helyi szabályozását érintően - többek között - változást hozott az élelmiszerláncokról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, amely kimondja, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható, továbbá az állatok védelméről és.

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény is A rendeletben hivatkozott 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés i) pontja az Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében (*történő*) diagnosztikai vizsgálat és ilyen célú leölés, kilövés-t említi 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 1998. évi XXVII. törvény az állatok védelméről. Helyi rendelet az állattartás szabályairól 24/2010 (VI. 30) Hol talál meg minket? Cím: 3527 Miskolc, Fonoda u. 16. Megközelíthető: A Tiszai pályaudvarról 8-as autóbusszal. Autóval: Térké Ez az irányelv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsborra vonatkozó ajánlott irányelveket tartalmazza. Célja, hogy segítse a gazdaság szereplőit azzal, hogy leírja az e termékekkel. A jelenleg hatályos jogi szabályozások alapján a mezőgazdasági őstermelői igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei ügyintéző szervezeteinek adatszolgáltatásai alapján a NÉBIH vezet nyilvántartást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény A törvény és végrehajtási rendeletei módosításai alapján 2008. szeptember 1-től az ÁNTSZ-től lényegében valamennyi élelmiszer-biztonsági típusú hatósági ellenőrzés Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján Kódszám NOVTA0000 3 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról é A Magyar Közlöny 137. számában megjelent 2020. évi LIII. törvény több ponton is módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényt 2009. évi XCV. törvény a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési.

2008. évi Xlvi. törvény - 1.oldal - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő Hibás link jelzése Link megosztása Értékelé 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (48. § (4) b) pont) 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225-228. §) 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (48. 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a 6. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a 8. § (2)-(6) bekezdés tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 22. 2008.11.28 Gubacsi Attila, 6000 Kecskemét, Urihegy 40/A. Bio virágméz 500 g 2009.dec.30. magas HMF (62,7 mg/kg) Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 23. 2008.11.28 Aranynektár Kft., 2336, Dunavarsány, 2439 hrsz. Erdei virágméz 500 g 2011.08.2

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről, 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységérő A 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat keretében a kormány módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt. Ennek értelmében bevezetik az ún. felügyeleti díjat. További részletek >> Hozzászóláso

A TAO tv. 7.§ -ának f) pontját módosította a 2020. évi XLVI. törvény, amely az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.Ebben a módosít A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2008. évi országos statisztikai adatgyűjtési programra vonatkozó kormányrendeletek határozták meg 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről. 57/2004. (IV. 24. 2008. évi XLVI. törvény by Huller Dániel • 2010-09-09. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről innen Bővebben → 68/2007..

Nemzeti Jogszabálytá

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következõ g) ponttal egészül ki: (A törvény célja az élelmiszerlánc szereplõire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságró Kódex Allimentarius, illetve az élelmiszerekről szóló törvény határozza meg (2003. évi LXXXII. törvény). Az élelmiszerek biztonságát a gyártónak és az importőrnek kell bizonyítani, illetve tanúsítani. 2008. évi XLVI. törvény, 14. § (2): Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért a - Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló, T/10097. számú törvényjavaslathoz Parlagfű-mentesítés a 2015-ös évi közfoglalkoztatás keretében. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak.

2008. évi XLVI. törvény - PD

 1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (7) bekezdés és 30. § (1) bekezdés szerinti közzététel 2013-07-05 08:20:00 Település: Várbalo
 2. tilalmÁrÓl szÓlÓ 1996. Évi lvii. tÖrvÉny iii. fejezetÉvel, a gazdasÁgi reklÁmtevÉkenysÉg alapvetŐ feltÉteleirŐl És egyes korlÁtairÓl szÓlÓ 2008. Évi xlviii. tÖrvÉnnyel, az ÉlelmiszerlÁncrÓl És hatÓsÁgi felÜgyeletÉrŐl szÓlÓ 2008. Évi xlvi. tÖrvÉnnyel, a 2011. oktÓber 25-i 1169/2011/eu eurÓpa
 3. - a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény-az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény-az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 4. szervezetekr l szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és j) pontjában, a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér l szóló 152/2014.

Video: 2008. évi XLVI. törvény

2008. évi XLVI. törvény - jogiportal.h

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer bevezetése keretében az élelmiszerlánc szereplői 2015. január 1-től kizárólag olyan vállalkozótól lehet majd a 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá eső termékeket vásárolni, akit a megfelelő módon regisztráltak a rendszerben Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény indítvány elbírálásakor hatályos, indítvánnyal érintett rendelkezése: 6. § (5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni E kötelezettség elmulasztása esetén az Ntv. támadott rendelkezése - kógens módon - növényvédelmi bírság kiszabását rendelte el. [Jelenleg ezeket a rendelkezéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése és 60. § (1) bekezdésének c) pontja. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 72/2013. (VIII.27. A 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében NKE-n minősített tanfolyam, pontszám: 26 pont

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában, a 22. § és a 43. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. a 24. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. alcím tekintetében a mez gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhe az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény

AgrárUnió - Tájékoztatás az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról

Magyar Közlöny Onlin

2007. évi CIV. törvény, 10. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény [48. § (1)-(3) bekezdés, 58. § (1) bekezdés h) pont], 11. a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény, 12. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvé Az Országgyűlés az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendeletének, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi népszámlálásról a következő törvényt alkotja A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyes rendelkezései a birtokvédelmi Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény egyes A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet egye 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 19/1992. évi (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairó

2012. évi XVIII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági ..

 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról. Célja, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj a módosítást követően továbbra is biztosítsa a az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenységéhez szükséges költségvetési bevételi forrást európai uniós aggályok.
 2. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletér ől 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészít őkr ől 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekr ől 35/2004. (IV. 26.
 3. 2008. évi XLVI. törvény 35. § (2) bekezdése és a 38. 1) bekezdése határozza meg. Budapest, 2014. október 13. Kapiák. Dr. Koralevicz Zsuzsanna Járási fóállatorvos Fóvárosi Vízmúvek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-37.) - hivatalos iratkén
 4. Határozatok, 2008. Szupergyors Internet Projekt. Szupergyors Internet Projekt; Baranya MRFK; Bács-Kiskun MRFK; Békés MRFK; Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK; BRFK; Csongrád MRFK; Fejér MRFK; Győr-Moson-Sopron MRFK; Hajdú-Bihar MRFK; Heves MRFK; Jász-Nagykun-Szolnok MRFK; Komárom-Esztergom MRFK; Nógrád MRFK; Pest MRFK; Somogy MRFK.
 5. den jog fenntartv
 6. Mindezt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2013. évi CCL. törvény 113.§, illetve a 222.§ alapján módosított 2008. évi XLVI. törvény szabályozza. Ennek értelmében nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos olyan terméket vásárolni, illetve értékesítésre, szállításra vagy.
 7. 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.

Októbertől megváltoztak a haszonállat-tartás szabályai

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról 2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési. Törvényi háttér. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény úgy rendelkezik, hogy vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozni csak gombaszakellenőri minősítést követően lehet 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási. • A 2008. évi XLVI. törvény 35.§ (3) pontja szerint ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozás tevékenységét, exportra való alkalmasságát, járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások megtartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának.

Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért - 2017 éviTÁJÉKOZTATÓ parlagfű elleni védekezési kötelezettséggelHáború, amiben vesztésre állunk?

16. számú tananyag Az élelmiszerláncról és hatósági ..

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény x x 37. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény x 38. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott. 2015. évi XLVI. törvény: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról - 5426 2015. évi XLVII. törvény: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról - 5429 2015. évi XLVIII. törvény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról - 5430. 70/2003.(Vi.27.) FVM rendelet,a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről, 2008. évi XLVI számú törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelének bejelentés

Gara Község Önkormányzatának információs lapja

Magyar Kzln

 1. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáso
 2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéról szóló 2008. évi XLVI. törvény 63. § (1) bekezdés aj) pontjában foglaltak alapján az élelmiszer-termelésre, -elóállításra, -feldolgozásra, -tárolásra, szállÍtásra és -forgalomba hozatalára vonatkozó, a 60—62. §-okban meghatározottaktól eltéró egyé
 3. t a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes.
 4. Korm. rendelet a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény az-orszagos-teruletrendezesi-tervrol szóló 2003.
 5. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008. évi XLVI. törvény 2008. szeptember 01-től hatályba lépett rendelkezése szerint a magánállatorvos feladata az ebek kötelez ő veszettség elleni immunizálásának elvégzése, vagyis azt a magánállatorvosi m űködési engedéllyel rendelkez ő.
 6. Európai Közösség Európai Közösséget létrehozó szerződés az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény EM Európai Megállapodás.

2008. évi XLVI. törvény OMM

állásfoglalása az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény tervezett módosításáról 1 4. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása 21. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) a következő 41/A. §-sal egészül ki 2009. évi CXXVI. törvénnyel, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XLVI. törvénnyel, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009 e) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVI. törvény 10-31. §-a, 32. § a)-f) pontja, valamint 32. § (1) bekezdésének felvezető szövegében az ezzel egyidejűleg. 1995. évi XXXIII. törvény . A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról. 2100/94/EK rendelet (1994. július 27.) A közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet (tartalmazza a 2008. évi XLVI. törvényben leírt módosításokat) 2002. évi LI. törvény

jogiportal.h

 1. [az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek.-ben foglaltak szerint]; - ellenõrzi a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezõségét [az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.
 2. 6 Módosította: 2008. évi LXXVI. törvény 38. § (7) b). 38. § (1) bekezdését a GySEV Zrt. mu˝ködtetésében lévo˝ országos vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pályák és tartozékaik vonatkozásában, c)7 7 Módosította: 2008. évi LXXVI. törvény 38. § (7) c), 2009. évi CLIII. törvény 25. § (2). 40
 3. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásai szerint. 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerint. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az.
 4. 2008 évi XLVI törvény2008. évi XLVI. törvény • A gazdasági reklámtevékenység alapvet ő feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 5. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről . egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról. óvodai ellátás; 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrő
 6. - a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 7. isztérium

Zárlati károsító - Wikipédi

Friss szakmai információk a növénytermesztés, az állattenyésztés, az agrárgazdaság, a pályázatok és a mezőgazdasági gépek területéről évi XLVI. törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra használhatóak. A KSH a gazdaságregiszterek aktualizálása keretében csak a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat kezelheti az ott meghatározott célból 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról * . A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak História 2008 | Arcanum Digitális Tudománytár Elszálltak a lakáshitelek, 2008 szelleme kísért | Portfolio.HU Régebbi számok 2008. évi Xlvi. törvény - 1.oldal - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 176/2008. (VI. 30.) Az FHB Nyrt.tif 2008 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a MagyarÉlelmiszerkönyv kötelező előírásairól. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vi

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj (május 31

szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvénnyel, a rendezett munkaügyi a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XLVI. gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 51. §-ának (4) bekezdését.. 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 1.melléklet (pdf 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és.

nyergesi hírmondó}: Parlagfű mentesítés a bírság árnyékábanParlagfű elleni védekezés - Békés megyei járási hivatalok
 • Darth maul dupla fénykard.
 • Harry potter london warner bros.
 • Nefron szerepe.
 • Legtöbb oscar díjas film.
 • Özvegy férfiak.
 • Magyarország 1900.
 • Ajtó másodzár.
 • Az univerzum alakja.
 • Gardena fűgereblye.
 • 15/2013 emmi rendelet 1. számú melléklet.
 • 2020 harmadik világháború.
 • Sugár mozi vélemény.
 • Poharas faloda szekszárd.
 • Google hajózási térkép.
 • Nikon d5 ár.
 • Isztria utazás busszal.
 • Shaggy szőnyeg tisztítása.
 • Bs kismegszakító.
 • Homlok ráncok ellen házilag.
 • Budai táncklub társastánc.
 • Különleges férfi óra.
 • Ford c max kombi.
 • Ákos gázsija.
 • Kültéri led lámpa.
 • Sziget üzemű napelemes rendszer árak.
 • Kutya véreset kakil.
 • Rendelés svájcból.
 • Is nagato uzumaki pain.
 • Mit jelent ha egy nemzetközi szervezet egyetemes.
 • Benidorm beach.
 • Forrest Gump film.
 • Magyar népmese farkas.
 • Dm tiszaújváros.
 • Rózsa krepp papírból.
 • Must tartósítása tormával.
 • Ágazati informatika érettségi tételek.
 • Kia ceed 2011 méretek.
 • Fiat bontó csepel.
 • Reinhard heydrich film.
 • Julija timosenko wiki.
 • 2018 évi infláció mértéke ksh.